Të flasësh përmes dhimbjes2020-08-14T09:55:14+01:00

Përkthimi në shqip do të vijë së shpejti.

Speaking Through Pain

Kur të varfrit e denjë refuzojnë të jenë të virtytshëm dhe ndihma humanitare dështon së imagjinuari një jetë të mirë

By |7 Gusht, 2023|Categories: Kujtimi i luftës dhe vështirësive të jetës, Të flasësh përmes dhimbjes|


AUTO-PAGE-TITLE

Virtyte humanitare

Luftërat ndryshojnë kushtet e jetesës.

Ka një numër të madh vdekjesh të civilëve dhe fluks të njerëzve të zhvendosur me forcë. Ka shpërbërje […]

Go to Top